هدف گذاری به سبک کوین ترودو

هدفگذاری به سبک کوین ترودو

کوین ترودو در هدف گذاری شیوه ای متفاوت با تمام اساتید موفقیت دارد او در این فیلم سه روش خود را توضیح می دهد.


هدف گذاری به سبک کوین ترودو  دوستان زیادی از مطالعه مطالب زیر استقبال کرده اند  هدف گذاری به سبک کوین ترودو

چرا مردم از اساتید موفقیت نتیجه نمی گیرند؟(راهکار چیست؟)


سانسور دوره آرزوی تو دستور توست


دیدگاهتان را بنویسید