سطح یک شبکه جهانی اطلاعات

نمایش دادن همه 8 نتیجه

کوین ترودو در شبکه جهانی اطلاعات سطوح مختلفی دارد مانند سطح یک شبکه جهانی اطلاعات که مهمترین و پایه ای ترین اطلاعات را در سطح یک کوین مطرح می کند و حتما باید سطوح آن به ترتیب طی شود.

ما سطوح این استاد را با واسطه دوستانی که با کوین ترودو در خارج در ارتباط بودند پیدا کردیم

سطح 1 شبکه جهانی اطلاعات به ترتیب زیر است

  1. دوره ارزوی تو دستور توست همراه کتاب بخواه تا برآورده شود و کتاب آرزوی تو دستور توست.
  2. امتیاز را بشناس
  3. خلق رویا
  4. انرژی کیهانی

حتما باید این سطوح به ترتیب گذرانده شود و اگر ترتیب آن را رعایت نکردید ایرادی ندارد اما گوش کردن به ترتیب قرار گرفتن می تواند جمع بندی خوبی از سطح دو کوین ترودو برای شما به عمل آورد.

مرجع تخصصی آموزش های کوین ترودو سعی کرده تا اصیل ترین آثار این استاد را که در اکثر سایت ها حذف شده است به شما عزیزات ارائه کند.