96 کتاب معرفی شده توسط شبکه جهانی اطلاعات

کتاب های معرفی شده شبکه جهانی اطلاعات

همانطور که می دانید ما مقاله تحت عنوان شبکه جهانی اطلاعات قرار دادیم که در آن نحوه عضویت و موارد این چنینی را گفته ایم ما با بررسی تمام آثار استاد ترودو و بررسی فایل های شبکه جهانی اطلاعات لیستی از کتاب هایی را آوردیم که نه تنها استاد ترودو بلکه اعضای جین هم آنها را از کوین و سایر اساتید شنیده اند.

 

کتاب های شبکه جهانی اطلاعات 1کتاب های شبکه جهانی اطلاعات 2کتاب های شبکه جهانی اطلاعات 3کتاب های شبکه جهانی اطلاعات 4کتاب های شبکه جهانی اطلاعات 5

2.8 / 5. 5

دیدگاهتان را بنویسید