فیلم هایی که کوین ترودو معرفی می کند

فیلم هایی که کوین ترودو معرفی می کن

کوین ترودو در دوره های مختلفش فیلم هایی معرفی می کند همانطور که می دانید کوین ترودو شخصی نیست که همینطور حرفی بزند و تمام حرف هایش و معرفی هایش دلیل های محکم دارد.

یکی از بهترین روش های نفوذ افکار مثبت و درست از طریق فیلم هاست که ما در اینجا با معرفی فیلم های ایشان این مقاله را آماده کردیم هر فیلم دیگری که بود که ما از یاد بردیه بودیم شما می توانید در قسمت دایرکت ها معرفی کنید.

یکی از روش هایی که می توانید با آن افکار خوب را به خود تلقین کنید فیلم هاست پس آن را دست کم نگیرید.

ما به عنوان مرجع تخصصی آموزش های کوین ترودو با بررسی تمام آثار استاد لیست فیلم ها را برای شما آماده کرده ایم
گنجینه ی بسیار مهمی است

1.چوپان خوب
2.ما چه می دانیم
3.هری پاتر
4.جنگ ستارگان(1977)(1980)(1983)
5.ده گرم
6.راز تابلو
7.پاندای کنگ فو کار
8.معبد شائولین 2008
9.فیلم Come See the Paradise (1990)
10.فیلم Unbroken
11.فیلم Kung Fu the TV Series with David Carridine
12.فیلم The Matrix
13.فیلم Karate Kid (the original, 1984)
14.فیلم Karate Kid II (1986)
15.فیلم Karate Kid with Jackie Chan (2010)
16.فیلم Behind the Mask Documentary on Andrew Lloyd Webber’s Phantom of the Opera
17.فیلم Steve Jobs: The Man in the Machine
18. فیلم The Entrepreneur-Steve Jobs Full Documentary On His Entire Life
19. فیلمDragon: The Bruce Lee Story
20. فیلم Bruce Lee: A Warriors Journey
21.فیلم Bruce Lee: The Dragon Lives
22. فیلم The Grandmaster
23. فیلم Push

3.8 / 5. 30

دیدگاهتان را بنویسید