فیلم هایی که کوین ترودو معرفی می کند

فیلم هایی که کوین ترودو معرفی می کن

کوین ترودو در دوره های مختلفش فیلم هایی معرفی می کند همانطور که می دانید کوین ترودو شخصی نیست که همینطور حرفی بزند و تمام حرف هایش و معرفی هایش دلیل های محکم دارد.

یکی از بهترین روش های نفوذ افکار مثبت و درست از طریق فیلم هاست که ما در اینجا با معرفی فیلم های ایشان این مقاله را آماده کردیم هر فیلم دیگری که بود که ما از یاد بردیه بودیم شما می توانید در قسمت دایرکت ها معرفی کنید.

یکی از روش هایی که می توانید با آن افکار خوب را به خود تلقین کنید فیلم هاست پس آن را دست کم نگیرید.

1.چوپان خوب
2.ما چه می دانیم
3.هری پاتر
4.جنگ ستارگان
5.ده گرم
6.راز تابلو
7.پاندای کنگ فو کار
8.معبد شائولین

3.3 / 5. 3


فیلم هایی که کوین ترودو معرفی می کند  دوستان زیادی از مطالعه مطالب زیر استقبال کرده اند  فیلم هایی که کوین ترودو معرفی می کند

نکات کلیدی دوره آرزوی تو دستور توست


کوین ترودو و 25 راز افراد فوق ثروتمند بر اساس اصول کوین ترودو


دیدگاهتان را بنویسید