آهنگ بیا با من همین لحظه | آهنگ مثبت ایندو

آهنگ بیا با هم همین لحظه در این لحظه برقص و پایکوبی کن

این آهنگ مثبت رو به همه ی افرادی که موزیک مثبت گوش می کنند و تاثیر برنامه ریزی ذهن توسط آهنگ رو درک کردند تقدیم

تیم کوین ترودو تمام تلاشش برنامه ریزی ذهن شما توسط افکار مثبت است

این آهنگ تاکید زیادی روی استفاده از حال دارد و یکی از قوانینی است که استاد

کوین ترودو یکی بزرگترین اساتید قانون جذب و میلیارد عصر حاضر در قوانینی که نام می برد از این نیرو حال هم یاد کرده است

 

مقاله مرتبط :

کوین ترودو کیست؟

 

آهنگ ایندو – همین لحظه

نه آثاری ز دیروز و

نه اخباری ز فردا

همین لحظه به زودی میشود دیروز و گر صد سال هم باشی همین روز و شب است و حسرت دیروز و شادی های نا کرده

بیا تا فرصتی مانده

در این لحظه ،همین لحظه

بمان با من

بخوان با من

برقص و پایکوبی کن

که با چشمی بهم خوردن

کنار صحنه می مانی نه می رقصی نه می خوانی

بیا با من در این لحظه همین لحظه برقص و پایکوبی کن…

بیا با هم در این لحظه همین لحظه برقص و پایکوبی کن….

.

.

.

زمان تنگ است فرصت را غنیمت دان که تا امروز امروز است

بده دستی به دست دوست

و دست دیگرت دشمن

که با چرخ فلک با هم بچرخیم و رها شیم از غم و کینه

به جای غصه ی دیروز خوردن نقشه ی فردا کشیدن

بمان با من در این لحظه غم دیروز و فردا را به دست باد بسپار و بمان با من در این لحظه همین لحظه

لاااااااا لا لا لا

لاااااااا لا لا لا

لاااااااا لا لا لا

بیا با هم در این لحظه همین لحظه برقص و پایکوبی کن….

بیا با من در این لحظه همین لحظه برقص و پایکوبی کن….

.

.

 

دانلود آهنگ بیا با من همین لحظه

 

ورود شما به سایت استاد بزرگ قانون جذب کوین ترودو اتفاقی نیست

 

مقاله مرتبط :

کوین ترودو کیست؟

 

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ نجات | عصر بی رونقی و یخبندان

 

 

دانلود آهنگ مرتبط:(آهنگ مثبت)

آهنگ ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

 

 

4.1 / 5. 57

9 دیدگاه برای “آهنگ بیا با من همین لحظه | آهنگ مثبت ایندو

دیدگاهتان را بنویسید