زبان شما عضو مهمی از شماست

زبان شما عضو مهمی از شماست

زبان شما عضو مهمی از شماست

کوین ترودو می گوید که هرچه بگویید همان را می گیرید.

شما باید مراقب باشید که چه حرفی می زنید. افراد اغلب چیزهایی را می گیوند که نمی خواهند و همان موارد در زندگی آنها رخ می دهد.  همچنین شما نیز بارها اتفاق افتاده که اتفاقات بد را برای دیگران گفته اید و بازهم همان ها برای شما رخ داده اند. زبان شما عضو مهمی از شماست بسیار نکته مهمی است.

بابت اتفاقات بد و حرف ها بد در مورد شما، شما معمولا دیگران را مقصر می دانید، شما آسیب هایی که دیده اید را باز هم تکرار می کنید. برای تغییر دیگر دست از ترحم به خودتان بردارید. همه در گذشته زندگی می کنند و اتفاقات بد را بسیار بازگو می کنند. همیشه مسئولیت پذیر باشید.  معمولا خیلی ها گردن دولت و شرکت و دیگران می اندازند. این ها به شما مربوط می شوند، هر چیزی در گذشته و حال و آینده شما رخ داده مربوط به چیزی است که درون شما می باشد. ارتعاشات شما و فرکانس های شما موقعیت های زندگی شما را رقم میزند. زندگی شما انعکاس دهنده احساسات و ارتعاشات درونی شما خواهند بود. برای تغییر باید نحوه صحبت کردن تان را تغییر دهید.

زبان شما عضو مهمی از شماست

حرف هایی که می زنید را تغییر دهید. همیشه داستان را نباید طوری بگویید که به مذاق شما خوش می آید چون از زبان تان نمی توانید دوری کنید.

هر چیزی بگویید بدست می آورید و این نیروی خلاق زبان شما می باشد. از حرف هایی که می زنید هوشمندانه استفاده نمایید عادات موفقیت را درون تان ایجاد کنید، برای تغییر نیز این موارد را در زندگی تغییر دهید. تغییرات را با تغییر کلمات در صحبت کردن شروع کنید، کارهای تان را طوری انجام دهید که افراد موفق انجام می دهند و چیزی را بخواهید که افراد موفق می خواهند.

3.7 / 5. 3

دیدگاهتان را بنویسید