کتاب صوتی کوین ترودو

نمایش دادن همه 9 نتیجه

کوین ترودو همیشه در دوره هایش تاکید فراوانی بر گوش کردن فایل های صوتی دارد.

خودش همیشه در داخل اتومبیل مشغول گوش کردن فایل های صوتی است و در زمان های سوخته

بهترین راهکار را گوش کردن به کتاب های صوتی می داند

حال کتاب های صوتی کوین ترودو می تواند بسیار موثر باشد و کاری کند تا شما همیشه ذهنتان را در جهت افکار مثبت حفظ کنید.

مجموعه کتاب صوتی استاد کوین ترودو را می توانید در زیر مشاهده کنید