ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

آهنگ ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

*******
کی شبروان کویت آرند ره به سویت
عکسی ز شمع رویت تا راهبر نباشد

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد
در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

*******

ما با خیال رویت منزل در آب دیده
کردیم تا کسی را بر ما گذر نباشد

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد
در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

*******

در کوی عشق جان را باشد خطر اگر چه
جایی که عشق باشد آنجا خطر نباشد

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد
در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

*******

کی شبروان کویت آرند ره به سویت
عکسی ز شمع رویت تا راهبر نباشد

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

 

 

دانلود آهنگ ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

 

فکر می کنید ورود شما به این سایت اتفاقی است؟؟؟؟

هرگز 

موفقیت و موفق شدن را اینجا توسط مرجع تخصصی کوین ترودو بیاموزید

کسی که تمام اساتید شاگرد او هستند

 
آهنگ ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد  دوستان زیادی از مطالعه مطالب زیر استقبال کرده اند  آهنگ ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

ماشین پولسازی کوین ترودو (رایگان)


کوین ترودو کیست؟


آهنگ بیا با من همین لحظه | آهنگ مثبت ایندو


راه های تقویت باور با روش کوین ترودو2 دیدگاه برای “آهنگ ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

دیدگاهتان را بنویسید